Naar een gezamenlijk verhaal voor Hellevoetsluis

Drie erfgoedorganisaties in Hellevoetsluis gaan samenwerken in het registreren, delen en uitbreiden van hun collecties en de geschiedenis van hun vestigingsplaats. Daarvoor zijn nieuwe (digitale) tools nodig, training en de mogelijkheid om uitwisseling van kennis en verhalen te faciliteren.