Erfguod yn 'e hannen

Stichting Museum Martena wil kleine erfgoedinstellingen en historische verenigingen een nieuwe maatschappelijke rol laten vervullen door hen in contact te brengen met een nieuwe doelgroep: ouderen met een fysieke beperking in een zorginstelling.

Betrokken vrijwilligers van de historische verenigingen worden getraind in gesprekstechnieken met de ouderen en er volgen een reeks intervisiebijeenkomsten na hun bezoek aan de zorginstellingen.

Daarnaast wordt er een webtool ontwikkeld die nieuwe vrijwilligers werft en matcht met de vraag van zorginstellingen. Ze willen aan een hecht netwerk werken van historische clubs in Noordwest- Friesland waarin kennis wordt gebracht, gehaald en gedeeld. Na dit project willen ze dit uitrollen in de regio en andere nieuwe doelgroepen bereiken zoals vrouwenverenigingen, scholen, kinderdagverblijven, organisaties voor statushouders.