CARE BOXTEL 2020

CARE is een archeologisch onderzoekstraject dat de Universiteit van Amsterdam uitvoert in het kader van een groter Europees onderzoek van een aantal universiteiten. Het Nationaal Landschap Het Groene Woud is gekozen als gebied waarin de CARE gemeenschapsarcheologie-projecten plaatsvinden. Meer specifiek: dit project vindt plaats in Boxtel en omgeving.

Tijdens de uitvoering van het project graven de deelnemers op diverse locaties in en om het dorp proefputjes van één bij één meter. Mogelijk archeologisch materiaal brengen ze naar een centraal punt, waar geoefende archeologische begeleiders het materiaal schoonmaken en beschrijven. Aan het eind van het weekend is er een kleine tentoonstelling van gevonden vondsten. Zo ontstaat een beeld van oudere bewoning van het dorp en omgeving en komen huidige bewoners van Boxtel met elkaar in contact. Door de gehanteerde werkwijze kan een brede groep geïnteresseerden actief meedoen, ongeacht leeftijd of beperking.