Archeologiestation Amsterdam (deelprojecten)

Allard Pierson gaat onder de noemer Archeologiestation Amsterdam vanuit een vernieuwende invalshoek met het publiek aan de slag. Het museum wil mensen ertoe bewegen, als ze via de roltrap langs de archeologische opstelling in het nieuwe metrostation Rokin omhoog rollen, om nog geen 100 meter verder in de nieuwe ArcheoHotspot in het Allard Pierson zelf te gaan werken met vondstmateriaal van het Rokin.

Archeologiestation Amsterdam behelst zes deelprojecten die op directe en actieve participatie zijn gericht. Het Steunfonds Allard Pierson beoogt zowel jongere als diverse volwassen doelgroepen te bereiken, mensen uit binnen- en buitenland, van vluchtelingen met een Syrische achtergrond tot mensen met een beperking en van toeristen tot eenzame ouderen. In de nieuwe ArcheoHotspot en in de hele Allard Pierson Live-zone kunnen bezoekers zich gratis onderdompelen in de rijkdom en pluriformiteit van de collecties, maar ook participeren in het onderzoek aan de universiteit, met name in archeologie.