info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Nacht van de Ommetjes Mo(nu)mentjes

Stichting Nacht van de Ommetjes is een vrijwilligersgroep die de Nacht van de Ommetjes organiseert. Tijdens dit jaarlijkse evenement wandelen bewoners door hun wijk van plek naar plek. Ze vertellen een verhaal, maken muziek of dragen een gedicht voor. Het doel van het evenement is ontmoeting tussen deelnemers te stimuleren en hen iets te laten ontdekken over de buurt en haar bewoners. Dit jaar vindt het evenement voor de tiende keer plaats.

Het project Nacht van de Ommetjes Mo(nu)mentjes richt zich op het in kaart brengen, waarderen en zichtbaar maken van deze traditie en ander erfgoed in de wijk. Het project bestaat uit drie fasen: het participatief verzamelen van het erfgoed; het waarderen en selecteren van het verzamelde erfgoedmateriaal door de buurtbewoners, met als resultaat een verzamelboek en een tentoonstelling over het erfgoed van de Nacht van de Ommetjes. Zo stimuleert en koestert de organisatie de sociale verbindingen in de wijk, en verlevendigt ze de dialoog over de verschillende karakters van de wijk.