info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Scherven brengen geluk

Stichting Archeologie en Publiek werkt in het project Scherven brengen geluk samen met de Universiteit Leiden en de ArcheoHotspots. Het is een verkenning van het positieve effect van archeologieparticipatie op het welzijn van mensen met lichamelijke of psychische uitdagingen.

Aan de hand van een participatietraject/casestudie in een ArcheoHotspot, onderzoeken de partners wat een passende participatiemethodiek is. Daarbij staat de bevordering van het welzijn van de deelnemers centraal. Ze werken toe naar een draaiboek. Daarin staat een passende werkwijze beschreven voor de betreffende doelgroep in de ArcheoHotspot. Daarnaast doen de samenwerkingspartners verslag van het project met video, met een wetenschappelijke publicatie en met het tonen van het eindproduct tijdens de Nationale Archeologiedagen. Mogelijk worden de bevindingen gebruikt in het onderwijs.