info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Het geheugen van de polder

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het erfgoed in de provincie. In het project Het geheugen van de polder staat de verkenning van de erfgoedgemeenschap rondom molens en het molenaarsambacht centraal. Eerdere projecten van het Erfgoedhuis brachten de behoefte van de molenaarsgemeenschap aan het licht aan het onderling delen, vastleggen en doorgeven van de eigen kennis.

Deze verkenning onderzoekt hoe het Erfgoedhuis de molenaars hierin kan faciliteren. Daarbij spelen vragen als: welke kennis wil de gemeenschap onderling delen en borgen? Welke molens en welk ambacht staan hierin volgens de gemeenschap centraal? Welke vorm van borgen is geschikt? Welke nieuwe mensen willen onderdeel uitmaken van de gemeenschap en hoe benader je die? Zijn er soortgelijke projecten waaraan een voorbeeld kan worden genomen?