info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Studies in Black and White - verkenning

Stichting Creative Court wil met deze verkenning een plan van aanpak maken voor een artistiek onderzoekstraject voor Studies in Black and White. Dit is een meerjarig participatief erfgoedproject over aannames en gevoelens rond huidskleur en de doorwerking hiervan in de sociale interactie tussen zwarte en witte mensen in relatie tot het heden en tot het koloniale verleden.

De verkenning via gesprekken, bronnenonderzoek, testworkshops en netwerkverbreding moet leiden tot een goed voorbereid project Studies in Black and White. Met de verkenning beoogt de stichting onder meer beter inzicht krijgen in de diverse perspectieven op het onderwerp, in de individuele motivatie van potentiële deelnemers en in de gevoeligheden die spelen. Verder wil de stichting komen tot een goed onderbouwde onderzoeksvraag. Ook wil ze de werkvormen van workshops ontwikkelen en testen en de toekomstige partners in een vroeg stadium bij het project betrekken.

Volgend op de verkenning ontwikkelt de stichting in Studies in Black and White een participatieve artistieke methodiek. Deze faciliteert het verzamelen en ontsluiten van de verschillende betekenissen van dit gevoelige erfgoed op.