info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Verkenning Tracing Your Roots Community

Stichting Zieraad zet zich met het project Tracing Your Roots (TYR) in voor jongeren van 15-35 jaar met Indisch/Molukse wortels. Zij gaan in een groep van gelijkgestemden op zoek naar hun familiegeschiedenis. Met deze verkenning onderzoekt Zieraad samen met een kerngroep van TYR-jongeren hoe zij via dit project de community kunnen uitbouwen, bijvoorbeeld tot een online community.

Deze verkenning haakt in op de behoefte onder deze jongeren om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Ze willen hun zoektocht en de verhalen delen met gelijkgestemden. Ze verlangen ernaar met andere jongeren van gedachten te wisselen over Indië/Indonesië en in contact te treden met jongeren in Indonesië. Het doel is te komen tot een schematisch concept voor de online community. Onder leiding van een community builder vinden diverse bijeenkomsten plaats, waarin de erfgoedgemeenschap samen met Zieraad aan de slag gaat.