info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Molenwijk door elkaar

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) organiseert maatschappelijke en culturele projecten ter bevordering van de deelname van mensen aan de samenleving. Met het project De Molenwijk door elkaar draagt de stichting bij aan het creëren van een erfgoedcommunity in Molenwijk (Amsterdam-Noord). Uit onderzoek blijkt dat oude en nieuwe bewoners vaak in gescheiden werelden leven en een verschillend narratief hebben over de wijk. Ook blijkt dat jonge vrouwen nauwelijks gebruik maken van de voorzieningen en openbare ruimte in de wijk. Met name vluchtelingenvrouwen geven aan zich geïsoleerd te voelen en willen graag met buurtbewoners in contact komen.

Op basis van deze signalen start BMP een project, waarin (jonge) vrouwen met een migratie- en vluchtachtergrond oral history-interviews houden met elkaar en met de andere wijkgenoten. Die vormen de basis voor een creatieve presentatie voor de wijkbewoners. Een kerngroep van twintig buurtbewoners doet aan het project mee. Zij krijgen een cursus in het afnemen van oral history interviews. BMP begeleidt ze in het vastleggen en verwerken van de interviews en Framer Framed in de ontwikkeling van de eerste creatieve presentatie. Deze groep wordt in een vervolgproject de opdrachtgever voor een kunstwerk in de publieke ruimte. Het doel van dit project is de geschiedenis van de wijk in kaart te brengen en levensverhalen van bewoners te verzamelen om aan de hand daarvan de sociale cohesie te bevorderen.