Symphony 2030

Het Residentie Orkest organiseert met het project Symphony 2030 jaarlijks een aantal programma's waarin de samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties in en om Den Haag centraal staat. De 17 door Unesco geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoelen vormen daarbij steeds de leidraad. Doel is om de Haagse culturele sector te verrijken en versterken en een positief, maatschappelijk geluid te laten horen.

Het project bestaat uit vier onderdelen:

Samenklank: via welzijns- en zorginstellingen wordt gezocht naar mensen in eenzaamheid. Onder het motto: 'eerst vertrouwen opbouwen en later muzikaal uitbouwen' beginnen de ontmoetingen klein, maar wordt dit uitgebouwd naar een grotere schaal.

Unesco Residentie Rappers: in samenwerking met sichting Aight gaan jongeren uit diverse wijken in Den Haag Unescodoelen naar rapteksten vertalen. Met musici van het Residentie Orkest componeren ze daar de muziek bij. Door samen in de studio aan de slag te gaan ontstaat een muzikale uitwisseling tussen klassieke muziek en rap.

Create Impact: in samenwerking met Walvis & Mosmans, Kunst Onderwijs Organisatie (KOO) en Museon krijgen jongeren de begeleiding en de instrumenten om zich via podiumkunsten uit te spreken over hun stad en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van hun stad.