Garage TDI (Talentontwikkeling)

Garage TDI is een huis voor het jeugd- en jongerentheater in Drenthe, met een garage als werkplek. TDI staat voor Theater- & DansIndustrie. Garage TDI gelooft dat elk kind wordt geboren met een groots talent en houdt zich bezig met talentontwikkeling, educatie en participatie op het gebied van theater en dans. De organisatie ziet het als haar taak om theatertalent een plek te bieden. Garage TDI bouwt daarom aan een werkplaats waar jong talent de ruimte krijgt voor verdieping, onderzoek, het maken en spelen van producties en oriëntatie op de beroepswerkelijkheid. Ook kunnen hier

crossovers met andere theatervormen, (kunst)disciplines en domeinen plaatsvinden.

Binnen de organisatie heeft Brandstof TDI als kerntaak het opsporen en opleiden van theatertalent, inclusief begeleiding naar een hbo-theateropleiding. Per jaar stromen er tussen de 7 en 12 jongeren door. Brandstof TDI bestaat uit twee groepen: het Ensemble met circa 35 jongeren tussen de 14 en 21 jaar en het Theater-tussenjaar (intensief verdiepingsjaar) met elk jaar circa 10 jongeren. Deze laatste groep is klaar met het VO of MBO en heeft extra tijd en ruimte nodig om aangenomen te kunnen worden op het HBO.