De Noorderlingen (Talentontwikkeling)

De Noorderlingen wil een professionele en vrijgevochten leeromgeving zijn voor jongeren met het talent en de ambitie om zich in het theatervak te ontwikkelen. Met haar Vooropleiding Theater leidt ze al dertig jaar jonge mensen op tot theaterkunstenaars en draagt ze bij aan de groei van het vakgebied. Ze richt zich op theatertalenten tussen de 12 en 21 jaar en stelt uit de meest getalenteerde jongeren de productiegroep samen. Deze groep werkt een jaar lang als het Noorderlingengezelschap, dat voorstellingen maakt en speelt in het theater, op festivals (zoals Noorderzon, Theater Na De Dam, Festival Wijd Open en Jonge Harten) of op locatie. Deze werkwijze moet zorgen dat de spelers uit de productiegroep kunnen starten in het kunstvakonderwijs. De Noordelingen ziet zich als de vooropleiding theater voor jongeren uit de drie noordelijke provincies. Door een betere verbinding van haar nieuwe locatie met het openbaar vervoer verwacht ze meer deelnemers van buiten de stad.

Het ontwikkeltraject bestaat uit verschillende fases, van een instroomgroep voor basisschooltalent (stormgroep) tot aan de productiegroep, waarbij het tonen van talent centraal staat. Via audities neemt De Noorderlingen jaarlijks tachtig jongeren aan die een half jaar deelnemen aan de Stormgroep. Daarna bepaalt het begeleidingsteam het niveau van elke speler en wijst het deelnemers toe aan een van de drie niveaugroepen. Elke groep krijgt een jaar lang twee keer per week les. De productiegroep bestaat elk seizoen uit ongeveer zes deelnemers en maakt drie verschillende voorstellingen. Daarnaast kunnen ze een eigen project uitvoeren.

Naast dit lesprogramma verzorgt De Noorderlingen auditietrainingen en organiseert ze verschillende activiteiten waarin de deelnemers kennis kunnen maken met specifieke facetten van theater maken, zoals in het Theaterweekend, het Talenttraject 16+ en het Hanzehogeschool Tussentraject. De Noorderlingen organiseert ook een docententraining. Deze is gericht op het eigen docententeam, maar staat ook open voor (theater)docenten uit de noordelijke provincies.