de Gasten (Talentontwikkeling)

De Gasten, gevestigd in Amsterdam, coacht en begeleidt talentvolle jongeren tussen de 12 en 25 jaar in hun artistieke ontwikkeling. Ze werkt multidisciplinair met theater als basis. Een eerste kennismaking vindt plaats in De Gasten Backstage in de zogenoemde trainingsgroepen. Vervolgens kunnen jongeren zich bekwamen en ontwikkelen in een van de twee productiegroepen of de performancegroep (De Gasten On Stage). In de werkwijze staan het welzijn, de ontwikkeling en de

doorstroming van de deelnemers voorop.

De Gasten richt zich op jongeren uit alle lagen van de maatschappij, vooral op jongeren die doorgaans niet met kunst en cultuur in aanraking komen. Vanuit haar wens zo inclusief mogelijk te werken heeft De Gasten afgelopen jaren partners

gezocht buiten het traditionele culturele veld, zoals zorgorganisatie Cordaan, Theatergroep Lebelle, ARQ en BOOST. Jaarlijks begeleidt De Gasten ruim honderd jongeren binnen verschillende trajecten, waarvan er ongeveer dertig doorstromen naar een kunstvakopleiding. Ze werkt samen met veel verschillende partners, waaronder theateropleidingen (mbo- en hbo-niveau) en andere talentontwikkelaars.

In de komende periode wil De Gasten onder meer haar kernteam en tijdelijke medewerkers beter belonen, haar productiegroep uitbreiden met een tweede groep en haar methodiek vastleggen en delen.