ExploreZ (Kunstfestivals)

ZID wil de muren afbreken en verbindingen leggen tussen mensen in de stad met voorstellingen en projecten. Sinds 2016 produceert ZID jaarlijks ExploreZ, een internationaal, multidisciplinair festival voor participatieve podiumkunsten. Het vindt

gedurende zeven dagen in oktober plaats in Amsterdam, met daarnaast in Utrecht, Almere en Den Haag een eendaags festivalprogramma. ZID kiest elk jaar een actueel thema dat als een rode draad door het programma loopt. ExploreZ is naar eigen zeggen een platform, laboratorium, presentatieplek en verbinder.

Het festivalprogramma bestaat uit drie onderdelen: experiment, the best of en een contextprogramma. De activiteiten omvatten een locatieproject, een internationaal uitwisselingsproject, masterclasses, een theatraal concert, gastproducties en, in het contextprogramma, workshops, een Meet the Artistprogramma, podcasts en verdiepingsconferenties.

ZID werkt voor het festival samen met structurele culturele partners (onder andere Podium Mozaïek, Meervaart, Pakhuis de Zwijger, OBA), maatschappelijke partners (onder andere De Huizen van de Wijk) en partners op nationaal en internationaal niveau.

ZID heeft haar focus verlegd van theater naar urban talenten en wil dat in de komende periode blijven doen, onder meer door samen te werken met kunstvakopleidingen. Daarnaast legt ze meer nadruk op internationale samenwerking, een (inter)nationaal bezoekersprogramma, een internationale hoofdgast en kennisuitwisseling.

De voornaamste doelgroep van ExploreZ zijn cultuurmakers en publiek dat niet vanzelfsprekend in contact komt met kunst en cultuur. Daarbinnen richt ze zich op drie hoofdgroepen: urban talenten, stadsbewoners die deelnemen aan het artistieke onderzoek in de wijken en algemeen publiek.