Watervlucht

Dit project brengt het maatschappelijke thema van zichtbare en onzichtbare armoede onder de aandacht van 250 bezoekers. Dat gebeurt tijdens een voorstelling in de vorm van een theatrale wandeling, aangevuld met Theaterpel, interviews en dialogen tussen acteurs, artiesten, ervaringsdeskundigen en publiek. Het project is een initiatief van PLEZIER! Theater, in samenwerking met stichting GIGANT, stadsdichter Aad van de Waal, freestyle rapper Daniël Maksimov, street artist Stephan Peters, hulpverlenende instantie Omnizorg en De Voedselbank Apeldoorn. Daarnaast worden er lokale maatschappelijke organisaties betrokken en ervaringsdeskundigen ingezet.

Voor de ontwikkeling van de productie zal het volledige team een masterclass krijgen van Zina Producties voor de interview- en adoptiemethodiek die zij willen toepassen. De adoptiemethodiek houdt in dat acteurs twee weken geadopteerd worden door de wijkbewoners. Zo leren de acteurs en wijkbewoners elkaar goed kennen en ontstaat er een vertrouwensrelatie. De grenzen tussen spel, theater en werkelijkheid vervagen door de intense betrokkenheid, en verbinding.