Het Klooster erfgoed delen met vrijwillige inzet

Het Klooster doet als penvoerder voor een groep erfgoedvrijwilligers een subsidieaanvraag voor een basistraining in het geven van rondleidingen in het historische gebouwencomplex waarin Het Klooster gevestigd is, in Woerden. Tweemaal per maand worden straks gratis rondleidingen gegeven zodat velen kunnen deelnemen. De rondleiders gaan hun eigen opvolgers trainen.