Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers EXARC

EXARC zet zich in voor het toegankelijk maken van archeologie door onderzoek te doen naar archeologisch erfgoed en het te interpreteren en presenteren, met name in archeologische openluchtmusea. De internationaal georiënteerde netwerkorganisatie organiseert onder meer congressen, museumoverleggen, workshops en publieke festivals. Deze subsidieaanvraag is gericht op het organiseren van een trainingsdag in het Archeon voor de vrijwilligers van EXARC in Nederland. Via deze dag wil de organisatie verdieping bieden in de kennis over openluchtmusea en (online) communicatie. Daarnaast wil de stichting bijdragen aan het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel en de voortrekkersrol van de vrijwilligers binnen maatschappelijk relevante thema's. Ook wil ze de onderlinge verbinding tussen de vrijwilligers versterken. Deze trainingsdag wordt digitaal vastgelegd en online gedeeld via het platform van EXARC. Ook de aanschaf van een vlogcamera en het leren vloggen door de vrijwilligers hoort bij de subsidieaanvraag. Zo kunnen de vrijwilligers in de toekomst zelf online content creëren voor de organisatie. Het project loopt van 29 juni tot 31 juli 2020.