Cultuur Speciaal de Sprienke

Stichting De Korre vraagt subsidie aan voor het project Cultuur Speciaal de Sprienke. In het project wordt samengewerkt met Cultuurconsortium. De leerlingen krijgen cultuurlessen in kunstprojectweken waarin ze hun culturele vaardigheden gaan ontwikkelen. In dit project biedt kunstonderwijs naast het ontwikkelen van culturele competenties en sociaal-emotionele vaardigheden handvatten om vakoverstijgend te werken. In het PO is in 2016 succesvol een leerlijn cultuureducatie geïmplementeerd die met dit project in het VO een vervolg krijgt. Daarmee komen leerlingen gedurende hun gehele schoolperiode in aanraking met cultuuronderwijs en wordt dit structureel onderdeel in voorbereiding op een vervolgopleiding, arbeid en/of dagbesteding.Mytylschool de Sprienke in Goes werkt in het project Cultuur Speciaal samen met het Cultuurconsortium. Het doel van de driejarige samenwerking is tweeledig: eerst en vooral de culturele ontwikkeling van haar leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar met een lichamelijke en/of geestelijke beperking bevorderen. Anderzijds onderzoekt de school of de structurele inbedding van cultuureducatie in het onderwijscurriculum een creatieve en sociaal-emotionele groeispurt bij de leerlingen teweegbrengt.

De leerlingen krijgen cultuurlessen in vijf kunstprojectweken. Daarin gaan ze actief, reflectief en receptief met beeldende kunst, erfgoed, film, fotografie, theater, muziek en nieuwe media aan de slag. Verder biedt dit project het kunstonderwijs handvatten om vakoverstijgend te werken. In het primair onderwijs is in 2016 succesvol een leerlijn cultuureducatie geïmplementeerd. Die krijgt met dit project een vervolg in het voortgezet onderwijs. Zo komen leerlingen tijdens hun hele schoolperiode in aanraking met cultuuronderwijs. Het maakt structureel onderdeel uit van de voorbereiding op een vervolgopleiding, baan en/of dagbesteding.