Versterking cultuureducatie Linie College

Het VSO Linie College in Den Helder ontwikkelt een bestaande leerlijn op het gebied van muziek, drama en dans verder. De doelgroep zijn zeer moeilijk lerende kinderen met een ernstig meervoudige beperking in de leeftijd van 12 - 20 jaar met Uitstroom Dagbesteding. Deze kinderen zijn erg gevoelig voor muziek, drama en dans omdat ze belevings- en ervaringsgericht leren.

VSO Linie College werkt samen met Triade, Huis van de Kunsten aan de versterking van cultuureducatie ten behoeve van 14 leerlingen. Ieder jaar staat in het teken van een discipline uit de cultuureducatie: het eerste jaar muziek, het tweede jaar drama en het derde jaar dans. Ieder schooljaar worden 12 lessen ingepland. De leerlingen ontwikkelen hun talenten en persoonlijkheid, waardoor het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot. Ook verbeteren ze hun communicatie – en uitdrukkingsvaardigheden. Het uiteindelijke doel is de kunstvakken in te bedden in de dagelijkse activiteiten van de leerlingen zodat een duidelijke structuur in hun dagritme van de leerlingen ontstaat. Dit bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen.