“Ik, de Ander, Mijn Omgeving”

Christelijke middelbare school het Greijdanus in Zwolle ontwikkelt een culturele leerlijn gebaseerd op de thema's ‘Ik, de Ander, Mijn Omgeving’. Het aanbod cultuureducatie op Greijdanus beperkt zich op dit moment tot beeldende vorming. Leerlingen krijgen les in onder meer tekenen en handvaardigheid. Het project is een verdieping van het curriculum, waarmee nieuwe kunstzinnige disciplines aan het programma worden toegevoegd. De school geeft hieraan invulling met culturele partners Xplosief en Ten Productions.

Persoonlijkheidsontwikkeling en -vorming lopen als rode draden door de nieuwe leerlijn. Ook maatschappelijke thema’s zoals mediawijsheid, klimaat en cyberpesten zijn sterk vertegenwoordigd. Om deze thema’s te behandelen werken de leerlingen in disciplines die in de huidige schoolsituatie niet of te weinig aan bod komen: film, fotografie, theater, werken met duurzaam materiaal en dans. De intensieve training van de docenten zorgt voor de borging. Na afloop van de projectperiode zijn ze zelf in staat zijn om (een deel van) de lessen uit te voeren.