Cultuur Speciaal Deltaschool

ZMLK Deltaschool in Goes werkt in het project Cultuur Speciaal samen met het Cultuurconsortium. Het doel van de driejarige samenwerking is tweeledig: eerst en vooral de culturele ontwikkeling van haar leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar met een lichamelijke en/of geestelijke beperking bevorderen. Anderzijds onderzoekt de school of de structurele inbedding van cultuureducatie in het onderwijscurriculum een creatieve en sociaal-emotionele groeispurt bij de leerlingen teweegbrengt.

De leerlingen krijgen cultuurlessen in vijf kunstprojectweken. Daarin gaan ze actief, reflectief en receptief met beeldende kunst, erfgoed, film, fotografie, theater, muziek en nieuwe media aan de slag. Verder biedt dit project het kunstonderwijs handvatten om vakoverstijgend te werken. In het primair onderwijs is in 2016 succesvol een leerlijn cultuureducatie geïmplementeerd. Die krijgt met dit project een vervolg in het voortgezet onderwijs. Zo komen leerlingen tijdens hun hele schoolperiode in aanraking met cultuuronderwijs. Het maakt structureel onderdeel uit van de voorbereiding op een vervolgopleiding, baan en/of dagbesteding.