Versterking Cultuur educatie VMBO op DNS

De Nieuwste School (DNS) in Tilburg ontwikkelt met het project VMBO on Stage de bestaande leerlijn Cultuureducatie verder. Het project zoekt verdieping op het gebied van nieuwe media. Ook legt het een sterke verbinding met loopbaanoriëntatie. Het project richt zich op 150 leerlingen in leerjaar 2 en op 50 leerlingen in mavo 3.

DNS organiseert samen met Poppodium013een cultuurdag met de leerlingen van leerjaar 2. Tijdens deze dag komen zij in contact met het poppodium zelf en alles wat er in en om het theater gebeurt. Leerlingen krijgen workshops in het theater over bijvoorbeeld de techniek en geluid. Zowel in de voorbereiding als in de begeleiding en de afronding is er aandacht voor het werken binnen de sector van kunst en cultuur. DNS organiseert aan het einde van het traject (mavo 3) een afsluitende dag. Daarop delen de leerlingen in de vorm van een manifestatie hun onderneming in de cultuursector met derden. Ze presenteren hun product en hun leerproces. Er is expliciet aandacht voor de ontwikkeling van hun culturele en ondernemingscompetenties.