Vrije tijd onderwijs

Het VSO-Zuid in Rotterdam (?) realiseert met het project Vrije tijd onderwijs een stevige component cultuureducatie binnen het curriculum van het vrijetijdsonderwijs. De school is van mening dat cultuureducatie een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.

De leerlingen krijgen uit verschillende kunstdisciplines activiteiten aangeboden, zoals theater en muziek. De leerlingen ontwikkelen in de lessen zowel kunstzinnige vaardigheden als sociale competenties, waarmee ze vooruit kunnen komen in de samenleving. Bij de invulling staat de eigen inbreng van de kinderen voorop. Zij leren dat ze iets kunnen creëren wat over henzelf gaat. Daarbij doorlopen ze een ontwerpproces waarin ze onderzoeken, experimenteren en vervolgens reflecteren op wat ze hebben gemaakt.

De activiteiten worden een vast onderdeel van het curriculum. Deskundigheidsbevordering van de docenten is ook onderdeel van het project, zodat na afloop van de periode het project grotendeels kan worden voortgezet zonder subsidie.