Talent In Zicht

Talent In Zicht focust zich op het ontwikkelen van podiumtalenten in brede zin, vanuit verschillende kunstdisciplines. De organisaties Artiance, en Cool, instellingen voor kunst- en culuureducatie in respectievelijk Alkmaar en Heerhugowaard, richten zich op de signalering van talenten, een boost voor talenten middels een aanpak op maat, en het promoten van talenten, waarbij deze een voorbeeldfunctie voor nieuwe talenten hebben. De kernwoorden zijn verbinding, signalering en ontwikkeling van talent.

Er is aandacht voor ontwikkelingskansen van deelnemers voor wie vrijetijdslessen cultuur minder voor de hand liggend zijn, gezien hun achtergrond. Door te scouten op scholen kan ook dit talent gevonden worden. Er zijn beurzen en lagere tarieven mogelijk.

Verschillende partijen in de regio werken samen zodat talent al in een vroeg stadium (primair onderwijs) ontdekt kan worden en een ontwikkeling op maat met coaching geboden kan worden. 25 talenten worden geselecteerd waarvan er 12 doorstromen naar een traject op maat. Presentatiemogelijkheden worden gecreëerd, waarbij het talent een voorbeeldfunctie heeft voor andere jongeren.

Het traject op maat dient tevens als leerproject voor de organisaties: elk talent wordt begeleid door een coach die rapporteert aan de stuurgroep. Hierdoor krijgen de organisaties zicht op hoe het traject tussen scholen, instellingen en vrijetijdsorganisaties op elkaar aansluit en waar dit beter of anders zou kunnen werken.

Naast de ontwikkeling van talenten wordt zo gelijktijdig ingezet op bestendiging van de bovenlokale infrastructuur. Bestaande en nieuwe plekken binnen het netwerk worden ontwikkeld, samenwerkingsafspraken die er, vaak ad hoc, al zijn worden verder geconcretiseerd en structureel gemaakt.