Het talent van Flevoland

Flevoland heeft geen kunstvakopleidingen en weinig broedplaatsen. Om het gat tussen het amateurkunstcircuit en de beroepspraktijk te dichten wil het Centrum voor Amateurkunst (CAF) een kunstennetwerk opbouwen. Daarbinnen wil het de lokale culturele instellingen en particuliere organisaties met elkaar verbinden en stimuleren tot een gezamenlijke ketenaanpak. Het hoofddoel hierbij is het creëren van plekken waar talent kan samenkomen en verbinding kan maken met het professionele kunstvakonderwijs en de beroepspraktijk. CAF wil talenten hierbij goede begeleiding en een inspirerend leertraject bieden. Het subdoel is het verder opbouwen van een Flevolands netwerk voor talentontwikkeling, door lokale partners te verbinden en integraal te laten samenwerken rond (het creëren van) de bovenlokale plekken.

Samen met lokale partners wil de organisatie per kunstdiscipline eigentijdse provinciale talentklassen ontwikkelen. Ter verdieping en oriëntering op een (semi)professionele carrière in de kunsten. Daarnaast worden rondreizende makerlabs ingesteld waar het ‘zelf maken’ centraal staat. De werkvorm voor deze talentklassen en makerlabs is mobiel en roulerend, gebruik makend van de gebouwen in de lokale infrastructuur. Met ruimte voor experiment en interdisciplinariteit. Voor de langere termijn wordt gebouwd aan een bovenlokaal netwerk voor talentontwikkeling met doorstroom- en presentatiemogelijkheden.