Amersfoort, Regio & Creatief Talent

Scholen in de kunst draagt in de regio Amersfoort bij aan muziek-, theater- en dansonderwijs. Omdat veel van de infrastructuur voor talentontwikkeling in de regio verdwenen of door bezuinigingen aangetast is, richt de organisatie zich met dit plan op de individuele ontwikkeling van mensen met een meer dan gemiddelde aanleg voor dans, theater of muziek. Dit kan aansluiten op het kunstvakonderwijs maar dat is geen doel op zich. Het gaat om de persoonlijke groei. De doelgroep betreft jonge talentvolle amateurs uit de regio, halverwege de middelbare school, al bezig met een cursus bij kunstencentra, individueel of in groepsverband.

De organisatie stelt zich ten doel om in twee jaar een duurzame ketensamenwerking in de regio op gang brengen, voor begeleiding en ondersteuning van jong talent zodat ze hun creativiteit verder kunnen ontplooien, afgestemd op de ambitie en potentie van het individu. Dit pakt Scholen in de kunst aan door de stand van zaken van talentontwikkeling in de regio in beeld te brengen, behoeften voor langere termijn te onderzoeken en een samenwerkingsketen te realiseren met culturele instellingen, vakdocenten en overheden. Belangrijke vraag hierbij is vooral de doorstroming: wat brengt iemand ertoe om actief kunstbeoefenaar te worden en wat maakt dat een talent van 'geïnteresseerd in' naar 'professioneel beoefenaar' doorstroomt? Waar stagneert de doorstroming en wat kunnen partijen in de regio hier aan doen?

Scholen in de kunst wil onder andere een aantal talenten mogelijkheden voor ontwikkeling bieden, waarbij deze talenten een voorbeeldrol voor anderen hebben. Het project mondt uit in een slotconferentie.