Toekomstmuziek

VSO De Zonnehoek is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking. De Zonnehoek is een cultuurprofielschool en heeft veel leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis. Het huidige aanbod binnen de school is vooral gericht op de vakgebieden muziek, beeldend en in mindere mate op dans en drama. Vanuit het leerlingenpanel is volgens de aanvraag de wens naar voren gekomen om betere scholing aan te bieden op het gebied van geproduceerde muziek en digitale media. Met het project wil de school een volgende stap zetten en de leerlingen laten werken met animatie, film, vloggen en het ontwikkelen van games en webdesign.

De samenwerking met Gigant komt voort uit een samenwerking bij eerdere projecten (waaronder de Impuls Muziekonderwijs). De lessen zullen in eerste instantie voornamelijk gegeven worden door de docenten van Gigant. In de loop van het schooljaar verschuift dit naar de betrokken leerkrachten die dit traject verder vorm zullen geven. Aan het eind van het traject is er een kerngroep van ongeveer zes personeelsleden die de reguliere lessen zelfstandig kunnen uitvoeren. De culturele partner blijft wel betrokken door regelmatig een verdiepende les te geven aan zowel het personeel als aan de leerlingen.

De lessen zullen deels klassikaal en deels groepsdoorbrekend worden aangeboden tijdens de praktijkvakken. Hierdoor kunnen alle leerlingen betrokken worden maar kan er tevens maatwerk geboden worden. Vanaf het begin van het traject is er voor de leerlingen ook de mogelijkheid om door middel van een Artlab de activiteiten buitenschools voort te zetten onder leiding van samenwerkingspartner Gigant.

Tenminste drie keer per jaar wordt de voortgang van het plan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Aan het eind van de periode zijn digitale media en geproduceerde muziek structureel verweven in het lesprogramma en ook tijdens andere lessen maken leerlingen en leerkrachten hier steeds meer gebruik van. De kerngroep blijft ook na afloop van de projectperiode actief. De coördinatie en inbedding in het totale onderwijscurriculum zijn een taak van het managementteam en de cultuurbegeleider.