Talentontwikkeling Plus

Het Ichthus College Kampen Praktijkonderwijs (Ichthus PRO) werkt met het Centrum voor kunst en kunsteducatie Quintus aan een nieuwe inrichting van het cultuuronderwijs. Het project leidt tot een doorlopende leerlijn cultuureducatie die aansluit bij de individuele talenten van de leerlingen. Ichthus PRO en Quintus borduren hiermee voort op de ervaringen die zijn opgedaan in het voortraject PS/SO op het Prisma (een school voor speciaal onderwijs, die via de CMK regeling werkt met een talentontwikkelingsprogramma). Het Ichthus College gaat met het nieuwe onderwijs van twee naar tien uur cultuureducatie per week.

Doel van het project is om met behulp van 21e eeuwse vaardigheden leerlingen hun eigen talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen en van daaruit een soepelere aansluiting naar werk hebben. Daarvoor ontwikkelen de partners aan de hand van verschillende thema's lessen en werkvormen. Deze bestaan vooral uit praktische activiteiten met een verdiepende component. Binnen de verschillende thema's leren de leerlingen vaardigheden aan op het gebied van persoonlijkheid, wereldburgerschap en werk.

De opgedane kennis komt na afloop van het project samen in een publicatie voor zowel het praktijkonderwijs als het speciaal onderwijs PO.