Respect in Beweging

Vmbo de Groenstrook in Aalsmeer heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het burgerschapsonderwijs. Onderdeel daarvan is Respect in Beweging. In dit project maken de brugklassers onder begeleiding van Dans in School een dansvoorstelling over respect. De Groenstrook trekt deze combinatie van burgerschap en kunst & cultuur door naar de andere leerjaren en verbindt het met andere vakken. Het project voor de tweedejaars gaat over internationalisering, waarbij leerlingen zich via verschillende vakken verdiepen in een land en na afloop een dansvoorstelling geven met dansen uit de verschillende landen. Het project voor de derdejaars richt zich op verhalen. De leerlingen maken een collage van zichzelf, een kort filmpje over zichzelf en bereiden een flashmob voor. De projecten in de eerste drie jaar sluiten af met presentaties voor ouders. In het vierde jaar reflecteren de leerlingen in debatten op het geleerde uit voorgaande jaren.

Het project staat onder leiding van een projectleider van de school en een projectleider van Dans in School. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de mentoren in het begeleiden van de leerlingen en het inpassen van de opdrachten in de andere vakken. De culturele instelling verzorgt de inhoudelijke inbreng.