PrO-Leerorkest

Op PrO Almere verzorgen de docenten beeldende vorming de cultuureducatie. Zij streven naar authentiek cultuuronderwijs, waarbij inhoudelijke oriëntatie op de leefwereld van de leerling en leren buiten de school een belangrijke rol spelen. Het plan is het cultuuronderwijs naar een hoger plan te tillen en een vaste plek te geven in het curriculum.

Samen met het Leerorkest en met het theatergezelschap BonteHond helpt PrO Almere de leerlingen van het praktijkonderwijs hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze maken kennis met muziek(instrumenten) en met kunst uit hun omgeving. Vervolgens doen ze ervaring op door zelf muziek en theater te maken.

Het project heeft een looptijd van twee schooljaren en is gericht op de onderbouw. Het bestaat uit twee inhoudelijke programma’s. In het Leerorkest krijgen de leerlingen in het eerste jaar in kleine groepjes muziekles in het cultureel centrum van Almere. De leerlingen leren een muziekinstrument bespelen en samen spelen in het Leerorkest. In het tweede jaar is er voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen de talentklas. Zij krijgen één keer in de week muziekles en verzorgen als Talentorkest twee maal per jaar een uitvoering. In het tweede programma (KIDD) krijgen alle leerlingen drie lesblokken: een voorbereidende les, een masterclass en een verwerkingsles.