Profiel in BEELD

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol op CSG Reggesteyn. De school beschikt in de eerste twee jaren over doorgaande leerlijnen voor de vakken drama, tekenen, muziek en handvaardigheid. In de bovenbouw ligt de nadruk op de lessen CKV en diverse culturele activiteiten. Een probleem is dat de eindtermen van het vak CKV niet aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen.

Eind 2017 heeft Reggesteyn samen met Roombeek Cultuurpark Educatie een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om CKV beter in te bedden in het curriculum. Ook is de mogelijkheid onderzocht te werken met een beeldportfolio voor leerjaar 1 t/m 3. In het eerste en tweede jaar past het beeldportfolio goed in het bestaande curriculum tekenen en handvaardigheid. Voor het derde jaar ontwikkelt Reggesteyn een CKV curriculum dat aansluit bij de beroepsprofielen. De derdejaars volgen eerst een workshop en maken aansluitend een opdracht: het samenstellen van een beeldportfolio.Tijdens het project ontwikkelt de school vijf lespakketten voor CKV3 en vier lespakketten voor CKV1 en 2. Roombeek Cultuurpark Educatie zorgt voor de inhoud en uitvoering van de workshops.