Muziek, een extra taal!

Momenteel zijn de muzieklessen op de Obadjaschool incidenteel en afhankelijk van de vaardigheden van de docenten. Met het driejarige project Muziek, een extra taal ontwikkelt de school een vraaggestuurde leerlijn muziek. Het doel is het team zelfstandiger en vaardiger te maken in vakoverstijgende muzieklessen. Dat moet leiden tot een talentontwikkeling van de leerling in een taal die past bij het kind.

Het project trapt af met een inventarisatie van de bestaande vaardigheden en de beschikbare materialen. Vervolgens geeft culturele partner Scala een deskundigheidstraining en een paar voorbeeldlessen. Scala verzorgt daarna ook coaching on the job en levert hand-outs met lesmateriaal. In jaar 2 volgen een thematische deskundigheidstraining en, met het oog op de verankering, een training procesgericht en ervaringsgericht werken. Het derde projectjaar focust op de talentontwikkeling van de leerlingen. Via thematische workshops muziek leren de docenten gevarieerd les te geven. De workshops aluiten af met een presentatie, waarbij ook de definitieve leerlijn aan de orde komt. Ten slotte borgt de school het project in een zogenoemd groeidocument met een vierjarige vervolgplanning. Dat document komt in beheer bij de cultuurbehartiger en de directeur van de school.