Monument van verhalen

Lentiz | LIFE College is een vmbo en mbo school in Schiedam. De school initieert in samenwerking met de Kleine Ambassade het project Monument van verhalen. De Kleine Ambassade is gespecialiseerd in projecten die de weerbaarheid van kinderen en jongeren vergroten en hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving stimuleren. Dit sluit goed aan bij het speerpunt talentontwikkeling van de school.

Het project heeft als doel een structureel onderwijsprogramma voor het vmbo te ontwikkelen. Een programma dat via culturele uitingen een inclusieve maatschappij bevordert en jongeren van vmbo niveau uitdaagt zich daarbinnen kwetsbaar op te stellen. Het eindresultaat krijgt de vorm van een toolkit. Het onderwijsprogramma spoort de leerlingen aan om middels storytelling hun eigen verhaal over het voetlicht te brengen. Om zich te laten zien in bijvoorbeeld dans, theater, muziek of video. Hun verhalen komen samen een theatervoorstelling, waarbinnen ieder zijn eigen plek en talent kan vinden.

De toolkit bestaat uit een duidelijke procesbeschrijving, rolbeschrijvingen, formats, handleidingen en draaiboeken per projectfase. Met de toolkit kunnen andere scholen op eenzelfde wijze de eigen cultuureducatie versterken en verankeren in het curriculum van de vakken CKV en maatschappijleer.