Mediakunst

Het Globe College maakt mediakunst educatie een vast onderdeel van de talenturen. Dit zijn vrije keuzevakken voor de eerste en tweedejaars studenten, waarmee de school onderwijs stimuleert waarin de leerlingen zich meer focussen op hun talenten. De school hecht veel belang aan digitaal burgerschap en ziet mediakunst als onderdeel hiervan.

In het project ontwikkelt het Globe College samen met de TMI Academy lesmateriaal. Doel is het ontwikkelen, uitvoeren en opschalen van een doorlopende leerlijn voor cultuuronderwijs in het VMBO. Hiermee vergroten de leerlingen vooral hun kennis en vaardigheden op het gebied mediakunst.

In het tweejarige project ontwikkelt de school lessen voor veertien talenturen (zeven in het eerste en zeven in het tweede leerjaar). Per jaar biedt ze de lessen aan maximaal honderd leerlingen aan. De lessen bestaan uit een theorie en een praktijkgedeelte. Tijdens de lessen maken de leerlingen kennis met verschillende mediathema's, met redactioneel werken en met de creatieve aspecten van het filmen en monteren.