Je hoeft geen ster te zijn om te kunnen schitteren

De scholengemeenschap Piter Jelles YnSicht ontwikkelt samen met Tryater en Keunstwurk een nieuwe leerlijn theater die aansluit op het vak podium in de bovenbouw. De school en partners stellen drie doelen: een kwaliteitsslag maken in het kunstonderwijs, vraaggestuurd leren werken voor de doelgroep vmbo en een inspiratiebron zijn voor leerkrachten en andere scholen in de regio. Ten behoeve van de kwaliteit ontwerpt de docent theater een leerlijn voor de onderbouw. Jaarlijks begeleidt adviesorganisatie Keunstwurk meerdere teambijeenkomsten. In deze sessies toetst de school de leerlijn theater aan de schoolvisie en werkt ze aan de samenhang met de andere (kunst)vakken.

Cultuur in de Spiegel en de SLO doelen zijn de uitgangspunten voor de leerlijn. Daarnaast speelt het project in op de komst van een theaterzaal in de school. Ook voegt de school workshops van Tryater toe aan het programma. De intensiteit van de activiteiten neemt toe met de schooljaren. Jaar 1 omvat een bezoek en een kennismakingsworkshop, in jaar 2 maken de leerlingen korte presentaties en in de bovenbouw volgen repetitiebezoeken, gastcolleges en begeleiding voor voorstellingen.

De evaluatie van het project vindt plaats door een nul en eindmeting bij docenten, leerlingen en partners. De leerlijn wordt in het 3e jaar voltooid en daarna beschreven en gepresenteerd.