'De Verwondering!'

Stip VSO is een school voor speciaal onderwijs en voert samen met kunstencentrum De Kom het kunsteducatieve lesprogramma De Verwondering uit. Het project gaat over inspiratie en verwondering door kunst. Beide partijen zorgen voor de ontwikkeling, samenstelling en uitvoering van het hele project.

Het streven is een positieve bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het zelfvertrouwen van de leerling. De ontwikkeling van (verborgen) talent staat voorop. Het lesprogramma omvat vier onderdelen, namelijk Scrapart, Outsider art, fotografie & film en Word lab (literatuur, poetry). De school biedt het programma vakoverstijgend aan. Docenten van de school volgen teamtrainingen en coachingprogramma’s om uiteindelijk de lessen zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Monitoring geschiedt door jaarlijks het programma te evalueren en indien nodig te herzien. Twee keer per jaar overleggen de betrokken medewerkers van beide partijen over de invulling van het programma.