De Kunst van het varen

De Maritieme Academie Harlingen (MAH), expertise en adviesorganisatie Keunstwurk en de culturele partners Akte 2 en Ritmyk ontwikkelen samen een vakoverstijgende leerlijn kunst en cultuur voor de leerjaren 1 t/m 3 van het VMBO. Deze stimuleert de ontwikkeling van de identiteit en de talenten van de leerlingen en sluit aan bij hun belevingswereld en beroepsperspectief. Op dit moment bestaat het CKV-onderwijs uit losse onderdelen en opdrachten. Het is bovendien ambachtelijk georiënteerd en vooral gericht op (nautische) vaardigheden.

Met het project maken de partners het CKV-onderwijs op de MAH tot een samenhangend en vakoverstijgend geheel. Ze ontwikkelen een doorgaande leerlijn die uit vijf componenten bestaat: de integratie van kunst en cultuuronderwijs in andere vakken; projecten waarbij verschillende disciplines worden ingezet voor talent en identiteitsontwikkeling en activiteiten rondom erfgoed binnen de vakken Mens & Maatschappij, CKV, LOB en binnen vakoverstijgende projecten.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. Omdat de MAH naast school ook internaat is, is er ook ruimte om binnen en buitenschoolse activiteiten met elkaar te verbinden.