Cultuur in de mix

Praktijkcollege De Atlant wil zich onderscheiden door zijn culturele aanbod. De school geeft cultuur dan ook een prominente plek in het curriculum. Ten gunste van een structureel aanbod intensiveert de school in dit project de samenwerking met Aslan Muziekcentrum (onderbouw) en Dutch Gospel Arts Institute (bovenbouw).

De onderbouw start met een artiestenkaravaan en workshops muziek en dans, waarin de leerlingen kennismaken met de verschillende mogelijkheden. Daarna volgen ze vier keer vijf weken lessen in een bepaalde discipline. In de bovenbouw krijgen de leerlingen twee keer tien weken lessen in een urbandiscipline, waardoor ze meer de diepte in gaan. Elk jaar is er een afsluitende presentatie. Tijdens de lessen beeldende vorming werken de leerlingen aan de decors voor deze presentaties.

De organisatie van het project is in handen van twee coördinatoren van de school en een coördinator van beide muzikale partners. De Atlant zorgt voor de invulling van de randvoorwaarden, zoals roosters en afstemming met collega's. De culturele partners zorgen voor de inhoud en uitvoering van de lessen. De coördinatoren evalueren het project drie keer per jaar met de betrokken docenten en leerlingen. Om het project te borgen worden de lessen vastgelegd en de docenten van de Atlant getraind.