Connect

Voor het vak CKV in jaar 3 ontwikkelt Ceder met Loket Cultuureducatie een cultureel programma. Daarin is aandacht voor onderzoek, oriëntatie, verdieping en evaluatie. Tot nu toe gebeurt dat vooral incidenteel via korte workshops. Het idee is een structureel en kwalitatief cultureel programma op te zetten in samenhang met een gedegen beroepsoriëntatie.

Het project bestaat uit zes fases. Binnen het project maken de leerlingen uit vmbo t leerjaar 3 kennis met verschillende culturele disciplines. Ook krijgen de leerlingen een introductie op een klassieke vertelling die de basis vormt voor de uitvoering aan het eind van het traject. In fase 1 staat kennismaking met disciplines (zoals dans, muziek, theater, decor, nieuwe media, en techniek), oriëntatie en onderzoek centraal. Fase 2 draait om onderzoek, waarbij de leerlingen een college naar keuze volgen van mensen uit het werkveld. Fase 3 gaat om verdieping. Leerlingen krijgen een masterclass, gaan zelf aan de slag en worden begeleid door CKV docenten en externe gastdocenten. Fase 4 draait om de presentatie van de aangeleerde competenties middels een uitvoering. In fase 5 maken de leerlingen kennis met (kunstzinnige) vervolgopleidingen. Ze kunnen verder worden begeleid in het New Stream Talents traject. In de slotfase evalueren de leerlingen het project.