Arts Academy

Door ervaringen met eerdere educatieprojecten realiseert Scholengemeenschap (SG) de Overlaat zich dat leerlingen gebaat zijn bij het aanspreken van hun talenten. De school wil breder kijken dan het huidige (vooral verplichte) onderwijsaanbod en breidt haar curriculum uit met vier academies: Tech Academy, Sports Academy, Business Academy en Arts Academy. De school focust zich als eerste op de Arts Academy. Deze wordt in samenwerking met Kunstencentrum Waalwijk ontwikkeld. Het doel van de Arts Academy is een doorlopende leerlijn in het leven te roepen van de kunstsector en aanverwante beroepsgroepen. Hierbij gaat het om theater, muziek, dans, beeldend, mediakunst en digitale vormgeving.

Arts Academy is een keuzeprogramma. De eerste periode kent een breed aanbod met vooral aandacht voor de groepsbinding. Daarna verschuift het accent naar het coachen van groepjes met dezelfde interesses. In het derde trimester werken de leerlingen aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. In het tweede jaar volgt de leerling een persoonlijk programma. Het jaar sluit af met een tentoonstelling, voorstelling of een multimediaal product. Het proces mondt uit in een persoonlijk cultureel portfolio dat de leerlingen kunnen gebruiken bij hun toekomstoriëntatie, CKV en hun verdere loopbaan binnen het MBO.