Op zoek naar muzikale identiteit

Momenteel is het muziekonderwijs van de NHL Stenden pabo in Leeuwarden in het eerste jaar gericht op muzikale vaardigheden. In het tweede jaar ligt de focus op didactiek. In beide jaren ligt de nadruk op reproductie. Andere onderdelen, zoals productie en receptie, komen veel minder aan bod. De meeste studenten voelen zich onvoldoende handelingsbekwaam. Ook sluit het muziekonderwijs te weinig aan op de muzikale identiteit van de studenten.

De doelstelling van het project is om alle pabostudenten vanuit hun eigen muzikale identiteit muziekles te laten geven die aandacht heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Om dit te bereiken initieert de hogeschool onderzoek naar de muzikale identiteit van de studenten en de ontwikkeling van didactische vormen die hierop aansluiten. Het derde deelproject richt zich op (samen) muziek maken, via onder meer een pabokoor.

Op verschillende manieren werkt de hogeschool samen met het Prins Claus Conservatorium. Met het lectoraat Lifelong Learning in Music vindt het onderzoek naar de muzikale identiteit plaats. Met het schoolbestuur Proloog zijn afspraken gemaakt over samenwerking. De kennisdeling gebeurt met de andere pabo's van NHL Stenden Hogeschool, het Netwerk Muziekdocenten Pabo en via een website met alle opbrengsten van het project.