Meer met muziek

Het vak muziek wordt bij de opleiding leraar basisonderwijs van Christelijke Hogeschool Ede momenteel aangeboden in combinatie met het vak drama. Het muziekonderwijs wordt verdeeld over vier periodes in het eerste en tweede jaar. Het huidige curriculum kent volgens de hogeschool een aantal issues. Zo worden na het tweede jaar geen specifieke muziekprogramma’s meer aangeboden. Daardoor kunnen de eenmaal verworven vaardigheden weer slijten. Veder blijken studenten met weinig muziekervaring moeite te hebben met het slagen voor de eerstejaarstoets op muzikale vaardigheden.

De hogeschool wil een verbeterslag maken op het huidige muziekonderwijs. Ze beoogt aan de leerweg van de student meer differentiatiemogelijkheden toe te voegen en verbredings- en verrijkingsmogelijkheden te creëren. De hogeschool initieert zeven deelprojecten, met onder meer zangcoaching, de inzet van een blended learning tool, vakoverstijgend werken en facultatieve gitaarles verzorgd door de HKU. Dat is meteen ook de voornaamste samenwerkingspartner in dit project. Kennisdeling vindt plaats binnen het Netwerk Muziekdocent Pabo en het Radiantnetwerk.