Versterking muziekonderwijs

Hanzehogeschool Groningen beoogt met het project Versterking Muziekonderwijs een verbetering en verankering van het muziekonderwijs in het curriculum. Het project is een samenwerking van de pabo met het Prins Claus Conservatorium, beide onderdeel van de hogeschool. De pabostudenten worden breder opgeleid in het vak muziek, waarbij bewustwording en kennen en kunnen hand in hand gaan. Bewustwording van het muzikale zelfbeeld vereist meer aandacht, net als vaardigheden. Ook muziektheorie krijgt een grotere rol in de lessen. Vakkenintegratie in bijvoorbeeld Geschiedenis en Engels gaat vorm krijgen in de praktijk. Verder worden pabostudenten gekoppeld aan conservatoriumstudenten, kunnen ze deelnemen aan het pabokoor en verdiepingsmodules volgen. De opbrengsten van het project vinden hun weerslag in de staande organisatie en het staande curriculum.

De pabo en het conservatorium hebben een gezamenlijke onderzoeksgroep opgericht, met leden van het lectoraat Lifelong learning in Music en het lectoraat CuriousMinds. De programmaleider is afkomstig van de pabo en geeft, in nauw overleg met het Prins Claus Conservatorium en het onderwijsmanagement van de pabo, de deelprojecten verder vorm.