Erfgoededucatie gemeente Bronckhorst

Vijf musea in de Gemeente Bronckhorst ontwikkelen samen met Erfgoed Gelderland en diverse basisscholen een doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor het primair onderwijs. Het plan hiertoe is ontstaan naar aanleiding van de behoefte aan het verder ontwikkelen van de inhoud en organisatie van de huidige erfgoededucatie en lesmaterialen. Met het aanstellen van een combinatiefunctionaris Cultuur per 1 maart 2019 in de Gemeente Bronckhorst en het sluiten van een cultuureducatieconvenant tussen de Gemeente Bronckhorst, cultuuraanbieders en achttien basisscholen zien de aanvragers mogelijkheden om cultuur en erfgoededucatie structureel een vaste plek in het curriculum te geven.

Hoofddoel is het ontwikkelen van vijf nieuwe bezoeklessen en het door ontwikkelen van het huidige educatieaanbod. Nevendoelen die de aanvrager wil bereiken zijn: het ontwikkelen van passend lesmateriaal voor de leerkrachten en rondleiders en begeleiders die interactief met de leerlingen werken. Om dit te bereiken worden trainingen voor vrijwilligers en leerkrachten op scholen georganiseerd. In twee jaar wordt er een pilot gedraaid met drie basisscholen. Daarna worden de bezoeklessen toegevoegd aan het bestaande platform 'Reizen in de Tijd', een digitale leerlijn die in 2013 is ontwikkeld door Erfgoed Gelderland.

De samenwerkingspartners zijn: Museum Smedekinck (hoofdaanvrager), Heiligenbeeldenmuseum, Museum voor Achterhoekse Schilderkunst, Achterhoeks Planetarium, Stadsmuseum Doetinchem, Gemeente Bronckhorst, Erfgoed Gelderland en verschillende basisscholen en schoolbesturen.