Nieuw-West the best!

Het Van Eesteren Museum gaat samen met Groeistad en de Pro Rege School met het project 'Nieuw-West the best!' werken aan een leerlijn burgerschapsvorming waarin materieel en immaterieel erfgoed aan bod komt. Vanuit de drie deelgebieden die de school heeft gekozen worden er per leerjaar drie lesactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Het project duurt drie jaar en er zit een opbouw in het aantal uitgevoerde activiteiten met de doelgroep leerlingen van groep 3 tot en met 8. De lessen gaan aansluiten bij de DaVinci methode, waar de school mee werkt. Dit betekent dat er thematisch gewerkt wordt vanuit wereldverkenning en in een doorlopende en geïntegreerde leerlijn. De lessen worden opgenomen in Groeistad, een digitaal onderwijsprogramma waarbij leerlingen het erfgoed in hun eigen stad en buurt leren kennen. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle partners, zorgt voor de inhoudelijke ontwikkeling van de leerlijn. Bovendien krijgen ook leerlingen een rol in het kiezen van de onderwerpen voor de lesactivtiteiten. In de werkgroep wordt ook de voortgang gemonitord en tussentijdse resultaten geëvalueerd.