Studio Spijkcity

Het project Studio Spijkcity is een samenwerking tussen Digital Playground, Bibliotheek de Boekenberg en de basisscholen Het Anker, Marimba en De Piramide. De hoofddoelstelling van het project is het ontwikkelen van een doorlopend programma (leerlijn) mediakunst met en voor de drie basisscholen in Spijkenisse. De leerlijn richt zich op de leerlingen van groep 6 en 7. Het eerste jaar (2019/2020) richt zich alleen op de groepen 6, het tweede jaar (2020/2021) doen de (nieuwe) groepen 6 en de groepen 7 mee.

De leerlijn bestaat uit zes modules. Binnen elke module krijgen de leerlingen drie lessen. De eerste drie modules (A, B, C) worden gegeven aan groep 6. Dit leerjaar staat in het teken van verkennen. Modules D, E en F worden gegeven aan groep 7, dit leerjaar staat in het teken van verdiepen. Beide leerjaren krijgen een excursie binnen het project. De groepen 6 zullen een bezoek brengen aan een museum, ter introductie op het onderwerp kunst. Dit leerjaar sluit af met een presentatie van het gemaakte werk in de school. De groepen 7 brengen een bezoek aan Digital Playground ter introductie op mediakunst en zal het jaar afsluiten met een eigen expositie van alle scholen in De Boekenberg. De bibliotheek levert daarnaast bij elke module een themakist met boeken, die ter aanvulling en inspiratie in de klas wordt geplaatst.

De leerkrachten volgen gezamenlijk een training van Digital Playground waarin de opbouw van het gemaakte lesmateriaal wordt doorgenomen en een training gericht op het gebruik van de creatieve programma’s en/of technologie in de maaklessen. Voor het maken van het lesmateriaal zal samengewerkt worden met één of meerdere mediakunstenaars. Dit zal vorm krijgen in een film in de stijl van een vlog. Aan het eind van iedere module komt het projectteam bij elkaar om de module te evalueren en aan te scherpen. De evaluatiebijeenkomst is tegelijk de kick-off voor een van de volgende modules.