Erfgoedleerlijn Edam-Volendam

 

Gemeente Edam-Volendam is een gemeente met 10 kernen, 17 PO-scholen en circa 3000 leerlingen. Het materiële en immateriële erfgoed in deze streek heeft een duidelijke link naar de handel in de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw met veel aandacht voor de oude ambachten zoals klederdracht, de beiaardier en de visserij. De huidige organisaties die zich bezighouden met erfgoed zijn veelal kleine instellingen die werken met vrijwilligers. Gemeente, onderwijs en de erfgoedinstellingen hebben behoefte aan meer samenhang tussen de verschillende activiteiten en cultuurhistorische voorzieningen in de gemeente, om zo het onderwijs beter te kunnen bedienen. Zij hebben Plein C gevraagd ze hierin te begeleiden.

Hoofddoelstelling van dit ontwikkeltraject is een leerlijn erfgoededucatie voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisscholen in de gemeente Edam-Volendam. Daarnaast willen de aanvragers de kwaliteit van het erfgoedonderwijs verbeteren, de samenwerking tussen scholen en erfgoedinstellingen versterken en kennisdelen. Door in de juiste context leerlingen een erfgoedinstelling te laten bezoeken hopen de aanvragers leerlingen kennis te laten maken met hun eigen cultuurhistorische omgeving: ze te leren wat het betekent om binnen deze gemeenschap op te groeien en inzicht te krijgen en hoe dit invloed heeft op hoe je naar de wereld en de toekomst kijkt. Ook ontwikkelen zij (culturele) competenties die aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden. Om dit te ondersteunen wordt er een digitale leeromgeving ontworpen.

Het project kent drie fases: 1. Onderzoek en ontwikkeling van de programma's (november 2019 - juni 2020), 2. Testen en evalueren van het programma en het ontwikkelen van een digitale leeromgeving (september 2020 - augustus 2021). 3. Uitvoeren van het definitieve programma, monitoring en evaluatie (augustus 2021 - juni 2022). Kennisdeling en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en educatoren van de erfgoedinstellingen is een terugkerend onderdeel van het programma.