Storyworld: next level

Storyworld: next level is een samenwerking tussen Groninger Forum, Stichting MF050 en Openbaar Onderwijs Groningen (O2G). Vanuit de koepelorganisatie zijn er twee pilotscholen, de Brederoschool en De Vuurtoren, die meewerken aan de ontwikkeling en uitvoer van het project.

Storyworld: next level bestaat uit een lesbrief, workshops en een educatieve game, die samen met een klassenbezoek aan het nieuwe museum Storyworld een educatieve programmalijn vormen. De programmalijn wordt ontwikkeld voor groep 6 t/m 8 en zet in op het vergroten van de kennis over het beeldverhaal in het algemeen en over strips, animatie en games in het bijzonder.

Het project Storyworld: next level wordt modulair opgezet. De verschillende onderdelen hebben gezamenlijk een meerwaarde, maar zouden ook los van elkaar in het onderwijs ingezet kunnen worden. Om de drie programmaonderdelen te ontwikkelen komt er een projectgroep. Deze projectgroep komt maandelijks bij elkaar om de plannen voor de lesfilm, de workshops en educatieve game verder uit te werken. Voor de realisatie van de verschillende producten zal samengewerkt worden met teams van de pilotscholen en verschillende gespecialiseerde (bij voorkeur lokale) cultureel ondernemers. Naast de projectgroep komt de klankbordgroep, waarin ook de leerkrachten van de pilotscholen deelnemen, regelmatig samen om mee te denken over de inhoud, ontwikkeling en de realisatie van de programmalijn.

Het project bestaat uit drie fases en in iedere fase wordt er een nieuw educatief product ontwikkeld, getest, geëvalueerd en uitgerold. Als een product klaar is voor de testfase zal het in de zes pilotklassen van De Vuurtoren en Brederoschool uitgeprobeerd worden en na evaluatie waar nodig nog aangepast worden. Hierbij worden de bevindingen van zowel leerlingen als leerkrachten meegenomen.