SPOORZOEKERS - Erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Het Nationaal Glasmuseum vraagt subsidie aan voor de uitwerking van een lessenserie om de erfgoedleerlijn Spoorzoekers te ontwikkelen en uit te voeren. Er is al een basis gelegd in de voorbereiding door de werkgroep. Deze heeft het kader voor de leerlijn uitgewerkt met hierbij als uitgangspunt de erfgoedleerlijn uit de Culturele Ladekast. De werkgroep bestaat uit leden van meerdere historische verenigingen, leerkrachten en directeuren van drie scholen, de bibliotheek, het Nationaal Glasmuseum en een kunsthistorica.

De erfgoedleerlijn gaat bestaan uit lessen met diverse werkvormen, zowel in de school als op locatie voor leerjaar 1 tot en met 8. De lessen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het lesprogramma, waardoor ze meestal lesvervangend zijn. De vijf samenwerkingsscholen gaan de lessen testen, waarna deze aangepast kunnen worden. De bedoeling is dat aan het einde van de periode de leerlijn beschikbaar is voor alle scholen in de regio. Er wordt actief geworven voor en ondersteund in deelname aan de leerlijn.

Stichting Boerderij & Erf wordt de vaste partner in het project, vanwege de contacten met historische verenigingen en musea in de regio. De werkgroep draagt zorg voor de voortgang en monitoring van het project. De stuurgroep komt drie maal per jaar bij elkaar, hierin is o.a. vertegenwoordiging van Stichting Boerderij & Erf en Kunstgebouw. De stuurgroep heeft ook een rol bij de monitoring voor het eventueel bijsturen van het plan.